نوشته‌ها

پیکرتراشی در کرج

پیکر تراشی در کرج

پیکرتراشی در کرج پیکرتراشی در کرج به مجموعه ای از روش های تهاجمی و غیر تهاجمی که توسط روش های پیکرتراشی در کرج  میتوان قسمت های مختلف بدن را به شکل دلخواه درآورد .   هرچند اکثر افراد، پیکرتراشی در کرج را معادل لیپوماتیک می‌دانند،…