نوشته‌ها

Localized weight loss

لاغری موضعی

,
لاغری موضعی لاغری موضعی: اغلب ما مایلیم که مقداری از چربی‌ های بدن خود را به میزان جزئی تغیر دهیم. مناطق ناخواسته، مقاوم به رژیم و ورزش نگرانی معمول تعداد زیادی از افراد هستند.  چه چربی اضافی در سینه های یک مرد باشد در شکم، ران، بازوها، زیر چ…