تزریق فیلر - دکتر وفائی

تزریق فیلر

فیلرها یا پرکننده‌های پوستی موادی هستند که قدرت افزایش حجم و از بین بردن چین‌و چروک‌ها را دارند. پیشنهاد می‌کنیم پیش از تزریق فیلر این مطلب را مطالعه کنید ... ادامه مطلب