نوشته‌ها

گن لیپوماتیک

گن لیپوماتیک گن لیپوماتیک : پوشیدن گن بعد از جراحی لیپوماتیک برای تسریع بهبودی و جلوگیری از التهاب بسیار ضروری است بعد از عمل لیپوماتیک برای ترغیب درناژ مایعات از محل های برش و جلوگیری از تورم پس از تخلیه چربی می بایست گن استفاده کرد. گن مخصوص لیپومات…