جراحی زیبایی شکم

جراحی زیبایی شکم جراحی زیبایی شکم  : سابقه‌ی اولین جراحی زیبایی شکم به اواخر قرن نوزدهم باز می‌گردد. در آن ... ادامه مطلب

کشیدن پوست شکم

کشیدن پوست شکم کشیدن پوست شکم : شکمی تخت بدون پوست افتاده و کمری باریک را تصور کنید. تصور کنید ... ادامه مطلب

کشیدن پوست شکم

کشیدن پوست شکم کشیدن پوست شکم : داشتن شکمی تخت و محکم از مشخصات یک بدن زیبا است. شکم سفت باعث ... ادامه مطلب

روشهای جراحی شکم

روشهای جراحی شکم روشهای جراحی شکم :امروزه روشهای زیادی جهت کشیدن چربی شکم و کاهش حجم چربی های موضعی مانند ... ادامه مطلب

جراحی شکم چاق

جراحی شکم چاق جراحی شکم چاق :برخی از خانم ها و اقایانی که چربی اضافی شکم و پهلو دارند و ... ادامه مطلب