تفاوت لیپوماتیک ولیپولیز

تفاوت‌ لیپوماتیک و لیپولیز

تفاوت‌ لیپوماتیک و لیپولیز: لیپوماتیک ولیپولیزروشی هایی است که به وسیله ی امواج ، سلول‌های چربی را از یکدیگر جدا کرده و بر روی بافت چربی اضافه بدن تاثیر گذار خواهند بود. در این روش چربی ها به ‌صورت مایع در آورده خواهد شد و از بدن خارج می شوند .

تفاوت لیپوماتیک ولیپولیز

تفاوت‌ لیپوماتیک و لیپولیزدرچیست

یکی از تفاوت های مهمی لیپوماتیک و لیپولیز در این است که  در روش لیپوماتیک ، چربی های حرارتی به خود نمی بینند به همین دلیل شما می توانید از چربی های که خارج شده برای تزریق به دیگر نواحی مثل زیرچشم ها، باسن،خط لبخند، چانه و گونه استفاده کنید. اما درروش لیپولیز باید گفت که به دلیل اینکه چربی ها در معرض حرارت قرار گرفته اند و به مایع تبدیل شده اند دیگر برای بخشهای دیگربدن کاربردی ندارند و قابل استفاده نمی باشند.

تفاوت‌ لیپولیزو لیپوماتیک چیست

تفاوت لیپولیز ولیپوماتیک دراین است که چربی‌های اضافی را می‌توان با روش‌های متفاوتی از بدن خارج کرد با روش لیزر لیپولیز، بافت چربی ذوب به‌ وسیله پزشک متخصص از بدن خارج خواهد شد .چربی‌ها ی ذوب شده آماده خروج از بدن می باشد.

در روش لیپولیز چربی‌های ذوب‌شده ، قابل‌ استفاده نیستند و این در حالی است که درروش لیپوماتیک ،هیچ‌گونه حرارتی تولید نخواهد شد و چربی‌ها از بین نخواهند رفت ، به همین دلیل خطر سوختگی پوست هم در این روش وجودندارد . چربی های خارج‌ شده توسط روش لیپوماتیک با وجود مایع بودن ، به‌ علت اینکه حرارتی ندیده است ، قابلیت تزریق درناحیه های مختلف بدن بیمار را خواهد داشت .

تفاوت لیپوماتیک ولیپولیز

لیپو‌لیزچیست

لیپو‌لیز یک روش برای کاهش چربی در بدن می باشد و نوعی روش کاهش وزن کم تهاجم است در لیپولیز پزشک با لیزروفیبر نوری درطول موج های مختلف به همراه گرما چربی های اضافه را از بدن فرد خارج می کند.

با کاهش وزن به وسیله لیپولیزپزشک به کمک سیخکهای ساخت کلاژن پروتئینی، پوست شما را سفت تر و کشیده ترمی کند ونتایج حاصل از جراحی لیپولیزنشان می دهد که بیمارانی که به وسیله لیپولیز چربی های اضافه بدن خود را کاهش داده اند به طورعمده بخش قابل توجه ای از چربی خود را به راحتی از دست داده اند وچربی های اضافه آنها با این روش کاهش یافته است  ومهمترین مزیت آن در این است که با این عمل سفتی پوست افزایش می یابد در لیپولیزممکن است فرد درد خفیف و کبودی نیزداشته باشد.

لیپوماتیک چیست

لیپوماتیک یک روش لاغری کاملا ایمنی است و بعد از تزریق مایع به حالت ویبره چربیها از بدن  تخلیه می‌شود. در این روش پزشک پارگی در شکم  ایجاد نمی کند و تخریب کمتری  با این روش انجام می‌ شود و خطر آمبولی نیز در این شیوه کاهش می یابد.

از طرف دیگر در لیزر لیپولیز، لیزر به تمامی چربی‌های آن ناحیه تابانده می‌شود و این شیوه خطر آمبولی کمی برای شما دارد که با استفاده ازاین شیوه، تا مدتها شما کاهش سایز خواهید داشت.

هزینه لیزر لیپوماتیک از لیزر لیپولیز بیشتر است اما استفاده از لیزر لیپوماتیک برای شما بهتر است. کاهش سایز افرادی که عمل لیزر لیپوماتیک را انجام داده اند، نسبت به روشهای دیگر بیشتر بوده است.

تفاوت لیپوماتیک و لیپولیز و مزیت لیپوماتیک

مزایای لیپوماتیک وتفاوت‌ لیپوماتیک و لیپولیز

-احساس درد در روش لیپوماتیک نسبت به روش های دیگر کمتر است و همین باعث تفاوت‌ لیپوماتیک و لیپولیز شده است

-بعد جراحی لیپوماتیک فرد به دوره نقاهت کوتاهی نیاز دارد که از تفاوت‌ لیپوماتیک و لیپولیز است.

-بعد ازلیپوماتیک کبودی در بدن فرد کمتراز سایر روش ها است که از مزیت و تفاوت‌ لیپوماتیک و لیپولیز است.

-زمان لازم برای انجام لیپوماتیک بسیار کوتاه می باشد و فرد زمان کمی را در اتاق عمل خواهد بود

-درعمل لیپوماتیک برش و بخیه ای بر روی بدن فرد وجود نخواهد داشت و بیمار نیاز به بستری شدن دربیمارستان را ندارد که تفاوت لیپوماتیک و لیپولیز در این است.

-یکی از مزیت های مهم لیپوماتیک در این است که همزمان با تخلیه چربی پوست نیز لیفت می شود وظاهر پوست فردبهتر می شود

-این را باید گفت که عوارض عمل لیپوماتیک نسبت به سایر روش ها بسیار کم می باشد و خطر آمبولی در این روش وجود ندارد

فواید انجام  لیپولیز وتفاوت‌ لیپوماتیک و لیپولیز

انجام لیپولیز برای کاهش وزن برخی مزیت ها را برای فرد به همراه دارد. که در اینجا به برخی از آنها اشاره شده است

– بروزعفونت درمحل انجام لیپولیز برای فرد بسیار کم اتفاق می افتد که تفاوت‌ لیپوماتیک و لیپولیز است.

– بروز زخم در ناحیه جراحی درروش لیپولیز دربسیاری افراد کم است.

تفاوت لیپوماتیک ولیپولیز

-زمان بهبودی لازم برای لیپولیز نسبت به سایر روش ها کوتاه تر می باشد  و معمولا شما بعد از یک هفته باید فعالیت های طبیعی خود را از سر بگیرید.

-لیزرهای مورد استفاده در لیپولیز برای بدن فرد بی خطراست و در این روش خطر زیادی درسوزاندن پوست شما مشاهده نمی شود.

مهمترین تفاوت‌ لیپوماتیک و لیپولیزچیست

-یکی از تفاوت های مهم لیپوماتیک و لیپولیزدر این است که لیپولیزاز لحاظ قدرت، به دلیل ضعیف بودن لیزر لیپولیز در از بین بردن چربی ها در جایگاه پایین تری نسبت به لیپوماتیک قرار دارد. این لیزر بیشتر باعث کربونیزه شدن چربی ها در افراد می شود. از این روی لیزر لیپولیز فقط برای ازبین بردن چربی هایی با حجم کم مناسب می باشد در صورتی که لیپوماتیک برای ازبین بردن حجم هایی از چربی در حدود ۲۰۰۰ سی سی نیزکاربرد دارد.

-همچنین تفاوت‌ لیپوماتیک و لیپولیز که بسیار مهم است لیپوماتیک روشی ایمن تر نسبت به لیپولیز است که پس از تزریق مایع در بدن به حالت ویبره چربی ها تخلیه می‌شود.

– روش لیپوماتیک تخریب کمتری در بدن فرد نسبت به لیپولیز ایجاد می کند که این نیز یکی ازتفاوت‌ لیپوماتیک و لیپولیز است.

-خطر آمبولی نیز در لیپوماتیک نسبت به روشهای دیگر بسیار کم می باشد که از دیگر تفاوت‌ لیپوماتیک و لیپولیزاست.

-هزینه لیزر لیپوماتیک از لیزر لیپولیز بیشتر است همین هم باعث تفاوت‌ لیپوماتیک و لیپولیز شده است.

مهمترین تفاوت لیپوماتیک و لیپولیز

این را بدانید که در لیزر لیپولیز، لیزر به تمامی  قسمت های چربی‌های آن ناحیه تابانده می‌شود که با استفاده از این شیوه، کاهش سایز تامدتها ادامه پیدا می کند.اما به طور کلی توصیه پزشکان با تجربه در استفاده از لیزر لیپوماتیک است.

لیپوماتیک بهتر است یا لیزر لیپولیز

تفاوت‌ لیپوماتیک و لیپولیز :همان گونه که گفته شد لیپوماتیک دارای چندین  محاسن مهم  است از جمله این که وارد نسج سفت نمی شود و خطری از این نظر برای شما ندارد.در این روش  با حالت ویبره چربی ها آزاد شده وبه بیرون رانده می شود. هم چنین زمان گن پوشیدن درعمل لیپوماتیک بسیار کمتر است.

در حالی که در لیزر لیپولیز تمام بافت های چربی تحت اشعه لیزر لیپولیز قرار گرفته، از بین می رود و خارج می شود وبه علت این که چربی های باقیمانده تحت اشعه لیزر قرار گرفته اند کاهش سایز تا مدت ها بعد از عمل لیپوماتیک ادامه خواهد یافت. از طرفی در انتهای عمل اشعه لیزر دیگری مخصوص لیفت پوستی تابانده شده تا از افتادگی پوست جلوگیری شود. شما با دانستن تفاوت‌ لیپوماتیک و لیپولیز می توانید بهترین روش را انتخاب کنید.

دکتر حمید رضا وفایی-متخصص جراحی و زیبایی

جراحی بینی – لیپوماتیک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *