گالری ویدیو‌های دکتر وفائی

مشاهده فیلم ها و کلیپ‌های حضور دکتر حمیدرضا وفایی در تلوزیون ملی را در این قسمت مشاهده کنید.

برنامه تلویزیونی دکتر حمیدرضا وفائی

موضوع: سرطان سینه

برنامه تلویزیونی دکتر حمیدرضا وفائی

موضوع: جراحی های چاقی

برنامه تلویزیونی دکتر حمیدرضا وفائی

موضوع: جراحی کبد

برنامه تلویزیونی دکتر حمیدرضا وفائی

موضوع: جراحی چاقی

برنامه تلویزیونی دکتر حمیدرضا وفائی

موضوع: بایدها و نبایدهای جراحی زیبایی فرمدهی بدن

برنامه تلویزیونی دکتر حمیدرضا وفائی

موضوع: نکاتی در مورد کاشت مو و ابرو

برنامه تلویزیونی دکتر حمیدرضا وفائی

موضوع: بیماری های کیسه صفرا

برنامه تلویزیونی دکتر حمیدرضا وفائی

موضوع: بیماری های سیاهرگی و درمان آنها (ترومبوز و آمبولی)

دکتر حمید رضا وفائی

موضوع: سرطان سینه

برنامه تلویزیونی دکتر حمیدرضا وفائی

موضوع: عوارض جراحی

برنامه تلویزیونی دکتر حمید رضا وفائی

موضوع: سرطان های شایع

برنامه تلویزیونی دکتر حمید رضا وفائی

موضوع: علل چاقی و عوارض آن

برنامه تلویزیونی دکتر حمید رضا وفائی

موضوع: علل چاقی و عوارض آن

برنامه تلویزیونی دکتر حمید رضا وفائی

موضوع: درمان چاقی

برنامه تلویزیونی دکتر حمید رضا وفائی

موضوع: درمان چاقی

برنامه تلویزیونی دکتر حمید رضا وفائی

موضوع: زگیل تناسلی