برنامه تلویزیونی دکتر حمیدرضا وفایی

با موضوع: سرطان_سینه

برنامه تلویزیونی دکتر حمیدرضا وفایی

با موضوع: جراحی های چاقی

برنامه تلویزیونی دکتر حمیدرضا وفایی

با موضوع: جراحی کبد

برنامه تلویزیونی دکتر حمیدرضا وفایی

با موضوع: جراحی چاقی

برنامه تلویزیونی دکتر حمیدرضا وفایی

با موضوع: بایدها و نبایدهای جراحی زیبایی فرمدهی بدن

برنامه تلویزیونی دکتر حمیدرضا وفایی

با موضوع: نکاتی در مورد کاشت مو و ابرو

برنامه تلویزیونی دکتر حمیدرضا وفایی

با موضوع: بیماری های کیسه صفرا

برنامه تلویزیونی دکتر حمیدرضا وفایی

با موضوع: بیماری های سیاهرگی و درمان آنها (ترومبوز و آمبولی)

برنامه تلویزیونی دکتر حمید رضا وفایی

با موضوع: سرطان سینه

برنامه تلویزیونی دکتر حمیدرضا وفایی

با موضوع: عوارض جراحی

برنامه تلویزیونی دکتر حمید رضا وفایی

با موضوع: سرطان های شایع

برنامه تلویزیونی دکتر حمید رضا وفایی

با موضوع: علل چاقی و عوارض آن

برنامه تلویزیونی دکتر حمید رضا وفایی

با موضوع: علل چاقی و عوارض آن

برنامه تلویزیونی دکتر حمید رضا وفایی

با موضوع: درمان چاقی

برنامه تلویزیونی دکتر حمید رضا وفایی

با موضوع: درمان چاقی

برنامه تلویزیونی دکتر حمید رضا وفایی

با موضوع: زگیل تناسلی

EnglishIran